Seslendirme robotu ingilizce yazmak İng-Trk sözlük ingilizce konuşmak Forum
   
Edilgen cümle yapısı (passive structure), eylemin öznesini geri plana itip nesnesini ön plana çıkartığımız bir cümle yapısıdır.

Karşılaştırınız;

1- Ahmet vazoyu kırdı.
2- Vazo kırıldı

İlk cümle aktif bir cümledir; ikincisi ise edilgen bir cümledir.İngilizce edilgen cümle yapısı şöyledir:

Object + be + Verb3

"object" eylemden etkilenen şeydir / nesnedir
"be" edilgen yapıda olmazsa olmaz bir parçadır. Zaman yapısına göre "be" fiilinin bütün çekimleri - yani am, is, are, was, were, been, being - kullanılır.
"verb3" nesneyi etkileyen fiilin 3. halidir (past participle).


Özetlersek, bir nesneyi alıyoruz, zaman yapısına uygun bir be fiilini ekliyoruz, ardına da ana fiilin 3. halini yazıyoruz.

Şimdi, vazo kırıldı cümlesini anlatılana göre yapalım.

Nesne: The Vase
be : was (vazo kırıldı cümlesi geçmiş zamandır, Nesnemiz ise tekildir.Bu yüzden be fiilinin geçmiş zaman tekil formu yani was kullanılacak).
Verb3: broken (break fiilinin 3. hali broken)

The vase was broken

Bir örnek daha: Çeçekler sulandı.

Nesne: The flowers
be: were (geçmiş zaman, çoğul)
verb3: watered

The flowers were watered.


Her fiili edilgen cümlede kullanamayız. Edilgen cümle kurabilmemiz için fiilin geçişli (transitive) olması gereklidir (fiiller bölümüne bakınız).


Edilgen cümlenin kuruluşundaki temel mantığı bütün zaman yapılarıyla kullanabiliriz. Şimdi son örneğimizi her bir zaman yapısıyla tek tek gösterelim.Simple present:
The flowers is watered every day (çiçekler hergün sulanır).

Present continuous:
The flowers are being watered at the moment (Çiçekler şu anda sulanıyor).

Simple past:
The flowers were watered yesterday (Çiçekler dün sulandı).

Past continuous:
The flowers were being watered last week (Çiçekler geçen hafta sulanıyordu).

Present perfect:
The flowers have been watered since you left (Çiçekler sen ayrıldığından buyana sulandı).

Past perfect:
The flowers had been watered before their arrival (Çiçekler buraya gelmeden önce sulanmıştı).

Future:
The flowers will be watered next week (Çiçekler gelecek hafta sulanacak).

Future continuous:
The flowers will be being watered tomorrow (Çiçekler yarın sulanıyor olacak).

Not- Modal yapıları (should, must, may, can v.s) edilgen yaparken doğrudan "be" fiilini kullanırız..

Should:
The waters should be watered (Çiçekler sulanmalı).

Can:
The flowers can be watered (Çiçekler sulanabilir).


Active -> passive

Aktif cümleleri edilgen hale dönüştürme ile ilgili örneklere bakalım.
I painted the wall (Duvarı boyadım) cümlesini edilgen hale getirmek için;

1- Önce fiilin nesnesini alıp yazalım:

The wall

2- Sonra, cümlenin zaman yapısına bakarak be fiilinin uygun şeklini ekleyelim:
Nesnemiz tekil ve cümlenin zamanı geçmiş. Bu yüzden was kullanılacak.

The wall was

3- Fiilin üçüncü halini ekleyelim.
The wall was painted (Duvar boyandı).


Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Active: The wind is rippling the water (Rüzgar suyu dalgalandırıyor).
Passive: The water is being rippled by the wind.

Active: The squirrel ate the nut.
Passive: The nut was eaten by the squirrel.


Active: The child will open the box.
Passive: The box will be opened by the child.


Active: The boys are mowing the chair.
Passive: The chair is being mowed by the boys.


sayfa