Seslendirme robotu ingilizce yazmak İng-Trk sözlük ingilizce konuşmak Forum
   
İsimler nesneyi, kişiyi, maddeyi v.s kısacası "varlıkları" adlandırmaya yarayan, bir nevi "etiket" kelimelerdir.
İngilizcede isim kelimelerini sınıflayarak gösterelim.

Özel isimler
Tony, John, Marry, London, Turkey gibi isimler özel isimlerdir
.

Genel isimler
Genel isimler özel isimler dışında kalan soyut ve somut bütün varlıkları etiketlemek için kullanılan kelimelerdir.

Apple, table, car, love, cheese, mind, money, water gibi isimler genel isimlerdir.


İngiliz dilinde genel isimler iki gruba bölünür:

A) Countable nouns (sayılabilir isimler)
a1- individual nouns (tek): table, car, tree
a2- collective nouns (grup): Family, people, orchestra

B) Uncountable nouns (sayılamaz isimler)
b1- Material (madde olarak): water, metal, gold, cake, oil, wheat, rice, meat, bread
b2- Abstract (soyut): happiness, love, honest, freedom, maturity, intelligence, life
b3- Generic (jenerik):fruit, wildlife, equipment, machinery, furniture, mail, luggage, jewelry, clothing, money
b4- Non-plural with s : mathematics, economics, physics, civics, ethics, mumps, measles, news

Bir ismin sayılabilir olup olmadığını anlamak için yukarıda verilen sınıflamayı hatırlamak yeterlidir. Zaten, zaman içinde bir çok ismin sayılabilir veya sayılamaz olduğunu öğreniyoruz. Bazı isimler hem sayılabilir hem de sayılamaz olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden İngilizceyi ileri düzeyde öğrenmiş olsak bile zaman zaman yanlışlar yapabiliyoruz.

Eğer kullanılan ismin anlamı soyut veya genel ise sayılamaz. Anlam somut veya spesifik ise sayılabilir.
Aşağıdaki örnekleri karşılaştırınız.

"Cake is my favorite dessert" bu cümlede kekten "genel / madde" olarak söz ediliyor. Bu yüzden sayılamaz.
"I made two cakes" bu cümlede "kek" spesifik / birim olarak söz ediliyor. Sayılabilir.

"Wheat is an important corp" cümlesinde buğdaydan "genel / madde" olarak söz ediliyor. Sayılamaz.
"The wheats of Canada differ from those of Turkiye" cümlesinde buğdaydan " tür / spesifik" olarak söz ediliyor. Sayılabilir

Life is precious (life, soyut / genel, sayılamaz)
A cat has nine lives ( life, spesifik, sayılabilir)

We use only recycled paper in our office. (paper, genel, sayılamaz)
Where are those important papers? (paper, spesifik, sayılabilir)

İsimlerde çoğullar
İngilizcede isimleri çoğullaştırmak için "s" takısı kullanılır.
car - cars, tree - trees, book - books,


İsimler -ch, -s, -sh, -ss -x ile bitiyorsa "es" takısı eklenir
bench -benches, gas - gases, dish - dishes, cross - crosses, tax - taxes


İsimler -y ile bitiyorsa ve y den önce bir sesli harf var ise "ies" takısı gelir.
party - parties, body - bodies, policy - policies


İsimler -ix, -ex ile bitiyorse "ices" veya "es" takılarından biri gelebilir
appendix - appendices / appendixes, index - indices / indexes


-is ile biten Latince kelimelerin çoğulu "es" takısı ile yapılır
egcrisis - egcrises, analysis - analyses


-us ile biten Latince kelimelerin çoğulu "i" takısı ile yapılır
succubus - succubi, nucleus - nuclei, syllabus - syllabi, radius - radii


Bazı isimlerin tekilleri ve çoğulları aynıdır.
deer, sheep, grouse, measles, corps, mews


Tek başına kullanılan harfler, kısaltmalar ve numaralar "s" eklenerek çoğullaştırılır.
Z - Zs, ATM - ATMs, GUI - GUIs, 2 - 2s,


Bazı isimlerin çoğulu ise kural dışıdır. Bunlara düzensiz çoğullar denir Bu kuralsız isimlerden bazıları:
 1. woman / women -> kadın / kadınlar
 2. ox / oxen -> öküz / öküzler
 3. man / men -> adam / adamlar
 4. child / children -> çocuk / çocuklar
 5. knife / knives -> bıçak / bıçaklar
 6. tooth / teeth -> diş / dişler
 7. foot / feet -> ayak / ayaklar
 8. person / people -> kişi / kişiler, insanlar
 9. leaf / leaves -> yaprak / yapraklar
 10. wife / wives -> eş / eşler

  sayfa